Admin

Dostawa środków czystości na potrzeby Sp. Komunalnej “DB” w roku 2016.

Zapytanie ofertowe nr DIR/152/AGi/ZO/4/03/2016/291 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”  […]

Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W dniu 1 lutego 2016 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” podpisała umowy na wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego […]
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie segregacji odpadów: SEGREGACJA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na “Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice” […]