Zapytanie ofertowe – usługi geodezyjne w 2016 r.

Zapraszamy do składania ofert na: usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2016 r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 08.12.2015 POBIERZ
Formularz 08.12.2015 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 22.12.2015 POBIERZ