Admin

Zapytanie ofertowe na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2020r.

Zapraszamy do składania ofert na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze […]

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry Rejestr pracowników i byłych pracowników Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki i wychodzącej ze Spółki Rejestr zamówień Rejestr postępowań dotyczących zamówień publicznych Archiwum techniczne […]

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej. § 1. Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 […]

Ponowne wykorzystanie

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystani § 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” […]