Admin

Przebudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – zakres budowa instalacji PV na gruncie i dachach obiektów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. […]

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z […]

Zapytanie ofertowe – sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2023 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do […]

Zapytanie ofertowe – tablice informacyjne

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i dostawę czterech (4 szt.) tablic informacyjnych wraz z montażem. Opis Data zamieszczenia […]