Admin

18 lutego 2016

Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W dniu 1 lutego 2016 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” podpisała umowy na wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego […]
12 lutego 2016
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie segregacji odpadów: SEGREGACJA
11 lutego 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na “Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice” […]
18 stycznia 2016

Zapytanie ofertowe – Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego nr DIR/30/PZ/ZO/2/01/2016/47 Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej ,,Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Regulaminem Udzielania Zamówień o […]