Admin

4 października 2016

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej

Zapytanie ofertowe – (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze […]
23 września 2016

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki […]
22 września 2016

Młodzież polsko – rosyjska zwiedza nasze obiekty

21 września 2016
sesja plenerowa - zdjęcie na oczyszczalni

Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w Ryglicach