Admin

Wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych, jako przedmiot aportu wnoszony do Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych, jako przedmiot aportu wnoszony do Spółki […]

Podsumowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów

Spółka Komunalna Dorzecze Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oficjalnie podsumowała realizację inwestycji pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów” […]

Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360m3/h”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody […]

Usługi laboratoryjne – osady

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach […]