O FIRMIE

Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp. z o. o. od samego początku koncentruje swoje działania na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia oraz odprowadzaniu ścieków. Świadczy usługi na terenie gmin:

  • Tuchów,
  • Ciężkowice,
  • Ryglice,
  • Rzepiennik Strzyżewski

OŚ Tuchów