Admin

23 października 2020

Zapytanie ofertowe – dostawa kalendarzy: ściennych, ściennych-plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurkowych na 2021 rok

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. kalendarzy: – ściennych — w ilości 100 sztuk; – ściennych – plakatowych w ilości […]
21 października 2020
Sprzet

Zapraszamy na licytację urządzeń technologicznych 28.10.2020, godz. 10:00

Ogłoszenie – licytacja Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do licytowania używanych urządzeń technologicznych i sprzętu będącego w posiadaniu spółki. Trybem przetargu jest przetarg […]
20 października 2020

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie […]
18 października 2020

Prace w Ciężkowicach przy ul. Spacerowej

Trwają prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Ciężkowicach. Obecnie Wykonawca jest na końcowym etapie budowy sieci zarówno kanalizacyjnej jak […]