Admin

Prace w Lubczy

Zdjęcia z realizacji projektu budowy sieci w Lubczy i Woli Lubeckiej

Zdjęcia z prowadzonych prac budowlanych w miejscowości Lubcza. Ostatnie zdjęcia dodano 30.01.2020.
INFORMACJA

W grudniu 2019 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” uzyskała zaświadczenie ..

W grudniu 2019 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” uzyskała zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, umożliwiające użytkowanie wykonanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości […]

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2020 roku. Postępowanie znak ZP-6/19 Opis Data zamieszczenia Dokumenty do […]
INFORMACJA

Informacja dotycząca postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej

Informacja dotycząca postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie             W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego […]