Admin

10 grudnia 2019

Ponowne wykorzystanie

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystani § 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” […]
10 grudnia 2019

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną). Skargi należy adresować: Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” […]
10 grudnia 2019

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Sposoby załatwiania spraw Ponowne wykorzystanie Zasady udostępniania informacji publicznej Ewidencje i rejestry
6 grudnia 2019
woda to życie

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli – rozstrzygnięcie konkursu 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Zasady konkursu Już po raz kolejny Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie gmin:Ciężkowice, Ryglice, […]