Admin

12 kwietnia 2021

Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie obiektów sieciowych w Lubczy i Woli Lubeckiej

12 kwietnia 2021

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice

12 kwietnia 2021

Projektowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”.

12 kwietnia 2021

Podpisanie umowy z wykonawca robót zadania w Uniszowej

W dniu 12 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa w ramach zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę pitną ludności przysiółka […]