PRZETARGI

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.).

Postępowanie realizowane w ramach POIS 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Spółka prowadzi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych [czytaj regulamin].

Postępowanie realizowane dla pozostałych zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Spółka prowadzi zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych [czytaj regulamin].

REGULAMIN – zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO na dostawy, usługi i roboty budowlane w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 11 Ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych [czytaj regulamin].


31.03.2020

KOMUNIKAT o transmisjach online z otwarcia ofert w ramach prowadzonych postępowań

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonych obecnie postępowaniach przetargowych odbywać się poprzez transmisję online. Transmisje z sesji otwarcia ofert odbywać się będą w dacie i godzinach wskazanych w odpowiednich SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Transmisja będzie prowadzona na naszym oficjalnym kanale na YouTube: dorzeczebialej . Na 30 min przed otarciem ofert, zostanie podany na naszej stronie, pod adresem: www.dorzeczebialej.pl/przetargi/aktualne bezpośredni link do filmu (zobacz).

Składanie ofert zgodnie z wskazaniami w SIWZ. Komunikat obowiązuje aż do odwołania.