Admin

26 listopada 2015

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2016 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 […]
25 listopada 2015

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

 
20 listopada 2015

Zapytanie ofertowe – dostawa samochodu osobowego 5-cio drzwiowego

Zapraszamy do składania ofert na dostawę samochodu osobowego w wersji 5-cio drzwiowej.   Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe 20.11.2015 POBIERZ Unieważnienie postępowania 04.12.2015 […]
19 listopada 2015

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach „Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Tuchów i gm. Rzepiennik Strzyżewski” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego