Admin

24 czerwca 2015

Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy

Dofinansowania dla mieszkańców BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH związanych z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” Spółka Komunalna […]
23 czerwca 2015
Konkurs - czyste środowisko - moje marzenie

Konkurs plastyczny dla dzieci

16 czerwca 2015

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

9 czerwca 2015

Kompleksowa obsługa notarialna Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.