Admin

20 lutego 2023

Przebudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. obiektu XXX – zakres budowa instalacji PV na gruncie i dachach obiektów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w msc. Siedliska – kat. […]
13 lutego 2023

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z […]
7 lutego 2023
odpady - harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku

https://www.dorzeczebialej.pl/dla-klienta/odpady-gminy/
6 lutego 2023

Zapytanie ofertowe – sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2023 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do […]