Rozstrzygnięty konkurs plastyczny: „CZYSTE ŚRODOWISKO-MOJE MARZENIE”.

Bardzo dziękujemy

wszystkim dzieciom z klas I-III szkół podstawowych za liczny udział w konkursie plastycznym.

Poniżej prezentujemy wyróżnione prace, które znalazły się na kartach kalendarza Spółki na rok 2016 – DO POBRANIA.

Prace: