Admin

30 grudnia 2022

Dostawa materiałów biurowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]
17 grudnia 2022

Inwestycje wodno-ściekowe w gm. Ryglice

Dnia 15 grudnia 2022 roku w Woli Lubeckiej Prezes Spółki Wojciech Skruch wraz z Burmistrzem Ryglic Pawłem Augustynem zorganizowali spotkanie pn. „Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej […]
16 grudnia 2022

Dostawa środków chemicznych do procesów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Opis Data zamieszczenia […]
8 grudnia 2022

Przetarg ustny nieograniczony – dzierżawa

Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, oznaczonej […]