Admin

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. “Budowa i przebudowa […]

Dostawa przepływomierza elektromagnetycznego zasilanego z sieci energetycznej do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitorującego 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę przepływomierza elektromagnetycznego zasilanego z sieci energetycznej do zabudowy w ziemi na […]

Dostawa, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz z niezbędną infrastrukturą

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie napowietrznej stacji transformatorowej typu STNK 14-20/250/II3 wraz […]

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Wróblewskiego w Tuchowie – Etap 1

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej […]