Admin

Dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy. […]

Usługi laboratoryjne – osady

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach […]

Usługi laboratoryjne – badanie ścieków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających […]

Usługi laboratoryjne – badania wody

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B […]