Admin

23 października 2020

Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem oraz zestawów […]
23 października 2020

Zapytanie ofertowe – dostawa kalendarzy: ściennych, ściennych-plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurkowych na 2021 rok

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. kalendarzy: – ściennych — w ilości 100 sztuk; – ściennych – plakatowych w ilości […]
21 października 2020
Sprzet

Zapraszamy na licytację urządzeń technologicznych 28.10.2020, godz. 10:00

Ogłoszenie – licytacja Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do licytowania używanych urządzeń technologicznych i sprzętu będącego w posiadaniu spółki. Trybem przetargu jest przetarg […]
20 października 2020

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie […]