Admin

Kanalizacja deszczowa Tuchów ul. Wróblewskiego

W maju 2024 rozpoczęta została Inwestycja pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. […]

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością wznowienia zamówienia na rok 2026.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  sp. […]

Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitorującego 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej […]

Zapytanie ofertowe – wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie wynikającej z Rozporządzenia […]