Admin

5 grudnia 2016

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69 C, oznaczonej jako część działek nr 415/9 i 445/3, o powierzchni […]
2 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe – Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach Opis Data zamieszczenia […]
28 listopada 2016

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi – POBIERZ    
25 listopada 2016

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty […]