Admin

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 15.11.2017  POBIERZ Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 15.11.2017 […]

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 09.11.2017  POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 09.11.2017  POBIERZ Wzór umowy […]

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2018 rok

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2018 rok. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” […]

Wycieczka szkolna z Dębicy

Wycieczka szkolna W dniu 18 października 2017 roku odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów dwóch klas z gimnazjum w Dębicy. Młodzież poznawała pełny proces oczyszczania ścieków komunalnych […]