Admin

Dostawa środków czystości na potrzeby Spółki Komunalnej

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostawę środków czystości na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp.z o. o. Opis Data […]

Tytuły i nagrody dla liderów ekologicznych województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał tytuły i nagrody dla liderów ekologicznych województwa małopolskiego #ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie. Konkurs skierowany jest […]

Zapytanie ofertowe – Dostawa kalendarzy na 2024 rok

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę kalendarzy ściennych-plakatowych,książkowych,trójdzielnych i biurkowych na 2024 rok Opis Data zamieszczenia […]

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, gm. Ryglice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej […]