Admin

Zapytanie ofertowe – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1 szt. automatu do selektywnej zbiórki odpadów (typu PET oraz puszki aluminiowe) tzw. “butelkomat”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 1 szt. automatu do selektywnej zbiórki odpadów (typu PET oraz puszki aluminiowe) tzw. “butelkomat”. Opis Data zamieszczenia […]

CZASOWY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OBIEKTÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ

INFORMACJA W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19- KORONAWIRUS, Spółka Komnalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp.zo.o. wprowadza działania mające na celu […]

Faktury będą wystawiane zaliczkowo

Informujemy, że w ramach podjętych działań zapobiegania, przeciwdziałania zakażeniom wirusem wywołującym chorobę COVID-19 – KORONAWIRUS, została podjęta decyzja o wystawianiu od dnia 16.03.2020 r. faktur za usługi […]

Zakaz wstępu na teren ujęcia wody

ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN UJĘCIA WODY Ogłoszenie !!! W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 (zwanego KORONAWIRUSEM) , Spółka […]