Admin

Zapytanie ofertowe – dostawa samochodu osobowego 5-cio drzwiowego

Zapraszamy do składania ofert na dostawę samochodu osobowego w wersji 5-cio drzwiowej.   Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe 20.11.2015 POBIERZ Unieważnienie postępowania 04.12.2015 […]

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach „Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Tuchów i gm. Rzepiennik Strzyżewski” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Lista laureatów konkursu plastycznego

Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne wód

Zapraszamy do składania ofert na: usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływowych i odpływowych z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód […]