Admin

14 września 2021
Ryglicka

Projekt sieci kanalizacyjnej deszczowej – ul. Ryglicka

Projektowanie sieci kanalizacji deszczowej w okolicy ul. Ryglickiej w Tuchowie.
14 września 2021
Dzierżona

Budowa wodociągu i kanalizacji – Dzierżona i Konopnickiej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ok. 300m) rejon ul. Dzierżona i ul. Konopnickiej w Tuchowie.
14 września 2021
Siedliska

Siedliska – projekt kanalizacji sanitarnej

Projekt odcinka sieci kanalizacyjnej oraz 7 przyłączy do budynków Tuchów- m. Siedliska (nad szkołą).
14 września 2021
Lubaszowa

Lubaszowa – przyłącze

Wykonanie przyłącza wodociągowego (ok 250 m) w miejscowości Lubaszowa.