Admin

13 września 2021
Karwodrza

Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karwodrza

W danej chwili projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z trzema pompowniami sieciowymi, która obejmie najbardziej zabudowaną część miejscowości Karwodrza.  
13 września 2021
Wołowa

Budowa sieci wodociągowej na ul. Wołowej w Tuchowie

Ulica Wołowa w Tuchowie ( 5 przyłączy do budynków) Budowa 302 m wodociągu fi110. 118 m przyłączy wodociągowych fi32
13 września 2021
Wróblewskiego

Sieć kanalizacyjna deszczowa – Wróblewskiego i Głęboka

Projekt sieci kanalizacyjnej deszczowej w Tuchowie, ulica Wróblewskiego i Głęboka – ok 400 m.
12 września 2021

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Młyńca w msc. Tuchów W ramach inwestycji Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” wybuduje odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem […]