Admin

Wręczenie dyplomów – konkurs plastyczny pn. „RZEKI TO NIE ŚCIEKI”

W ramach rozstrzygniętego konkursu plastycznego pn. „RZEKI TO NIE ŚCIEKI”, wszystkie dzieci przedszkolne, które brały udział w konkursie z terenu czterech gmin: Ciężkowic, Rzepiennika Strzyżewskiego, Ryglic i […]

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69 C, oznaczonej jako część działek nr 415/9 i 445/3, o powierzchni […]

Zapytanie ofertowe – Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach Opis Data zamieszczenia […]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi – POBIERZ