Admin

Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2024 roku Przedmiotowe postępowanie […]

Plany postępowań przetargowych 2024

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Plan postepowań przetargowych 2024 10.01.2024 POBIERZ Plan postepowań przetargowych 2024 – aktualizacja 15.03.2024 POBIERZ Plan postepowań przetargowych 2024 – aktualizacja […]
odpady - harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

https://www.dorzeczebialej.pl/dla-klienta/odpady-gminy/

Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360m3/h”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody […]