Admin

Dostawa używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu  odpadów – śmieciarka jednokomorowa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu  odpadów – śmieciarka […]

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Ryglice i Zalasowa, gm. Ryglice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej […]
Badanie wody

Badania laboratoryjne wody. Instrukcja pobierania wody.

BADANIE LABORATORYJNE WODY  Laboratorium Spółki Komunalnej DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. wykonuje analizy zarówno  fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne wody. W skład podstawowej analizy wchodzą: PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE: […]

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych, jako przedmiot aportu wnoszony do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” […]