Admin

10 października 2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Olszynach, gm. Rzepiennik Strzyżewski

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz […]
10 października 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA! W dniu 6.10.2017 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie […]
4 października 2017

Wycieczka szkolna z Tuchowa

2 października 2017

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  02.10.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  02.10.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  02.10.2017  POBIERZ  Odpowiedzi na pytania […]