Admin

Zapytanie ofertowe – worki na odpady

Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2017 roku. Ofertę na załączonym druku należy złożyć do dnia 23.01.2017 r. do godz. 10:00. Opis Data zamieszczenia Dokumenty […]

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku. Oferty należy składać do 09.01.2017 do godz. 10:00. […]

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania firmowego Spółki za 2016 rok. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania […]

Zapytanie ofertowe – usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. […]