Admin

20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni.

Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz […]
20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2020

Usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2020, usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, […]
18 listopada 2019

Wymiana wodomierzy u mieszkańców

INFORMACJA Informujemy, że Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi sukcesywną wymianę wodomierzy po czasie legalizacji w domach u klientów. Wymiana wodomierza głównego na wodzie […]
14 listopada 2019

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku Postępowanie znak ZP-3/19 Opis […]