Admin

4 stycznia 2022

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do […]
23 grudnia 2021

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2022 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2022 roku. […]
22 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do […]
17 grudnia 2021

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości pod obiekty na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych .

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości pod obiekty na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych. […]