Admin

Zapytanie ofertowe badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020 oraz 2021. Termin składania ofert upływa […]

Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem oraz zestawów […]

Zapytanie ofertowe – dostawa kalendarzy: ściennych, ściennych-plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurkowych na 2021 rok

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. kalendarzy: – ściennych — w ilości 100 sztuk; – ściennych – plakatowych w ilości […]
Sprzet

Zapraszamy na licytację urządzeń technologicznych 28.10.2020, godz. 10:00

Ogłoszenie – licytacja Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do licytowania używanych urządzeń technologicznych i sprzętu będącego w posiadaniu spółki. Trybem przetargu jest przetarg […]