Cennik

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Odbiór przyłączy

Plombowanie

Udrażnianie i płukanie przyłączy

Wywóz nieczystości stałych

pojazd_woda

Dowóz wody

Cennik opłat za roboty budowlano – montażowe, transportowe i inne usługi świadczone przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o .o. obowiązujący od dnia od dnia 1 kwietnia 2020 r. (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 30 marca 2020).
Szczegółowy cennik można pobrać:POBIERZ