Cennik

Cennik opłat za roboty budowlano – montażowe, transportowe i inne usługi świadczone przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o .o. obowiązujący od dnia 15 lipiec 2022 r. (Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 04.07.2022r. oraz Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 5.09.2022r.). Szczegółowy cennik :POBIERZ


Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Odbiór przyłączy

Plombowanie

Udrażnianie i płukanie przyłączy

Wywóz nieczystości stałych

pojazd_woda

Dowóz wody

wodomat

Wodomat