Cennik

Cennik opłat za roboty budowlano – montażowe, transportowe i inne usługi świadczone przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o .o. obowiązujący od dnia od dnia 23 czerwiec 2021 r. (Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 23.06.2021). Szczegółowy cennik :POBIERZ


Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Odbiór przyłączy

Plombowanie

Udrażnianie i płukanie przyłączy

Wywóz nieczystości stałych

pojazd_woda

Dowóz wody