Cennik

Cennik opłat za roboty budowlano – montażowe, transportowe i inne usługi świadczone przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o .o. obowiązujący od dnia 01.07 2024 r. (Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 17 czerwiec 2024 r.). Szczegółowy cennik :POBIERZ


Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Odbiór przyłączy

Plombowanie

Udrażnianie i płukanie przyłączy

Wywóz nieczystości stałych

pojazd_woda

Dowóz wody

wodomat

Wodomat