Cennik

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Odbiór przyłączy

Plombowanie

Udrażnianie i płukanie przyłączy

Wywóz nieczystości stałych

pojazd_woda

Dowóz wody

Cennik opłat za roboty budowlano – montażowe, transportowe i inne usługi świadczone przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o .o. obowiązujący od dnia od dnia 11 lipca 2018r. (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2018 z dnia 10 lipca 2018).
Szczegółowy cennik można pobrać:POBIERZ