Admin

13 lutego 2017

EKODEBATA – Gazeta Krakowska

Wodociągi i kanalizacja lekiem na całe zło – eko debata zorganizowana przez Gazetę Krakowską. Dunajec, Biała, Breń, Ropa, Rzepianka, Olszynka, a także setki innych rzek, potoków […]
16 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe – worki na odpady

Sukcesywne dostawy worków do gromadzenia odpadów w 2017 roku. Ofertę na załączonym druku należy złożyć do dnia 23.01.2017 r. do godz. 10:00. Opis Data zamieszczenia Dokumenty […]
2 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku. Oferty należy składać do 09.01.2017 do godz. 10:00. […]
16 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania firmowego Spółki za 2016 rok. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania […]