Admin

23 listopada 2017

Badania wody uzdatnionej

Badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz wody powierzchniowej w roku 2018 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami […]
22 listopada 2017
Podpisanie umowy z wykonawcą robót

Podpisanie umów z wykonawcą robót w ramach RPO 2014-2020

Podpisanie umów Dnia 22.11.2017 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umów na kontrakt I i II w ramach zamówienia sektorowego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci […]
20 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę posiłków profilaktycznych w puszkach na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej”. Okres obowiązywaniu umowy: […]
15 listopada 2017

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 15.11.2017  POBIERZ Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 15.11.2017 […]