Admin

Dostawa energii elektrycznej na 2017 rok

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2017 rok . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Ogłoszenie nr 330055 – 2016 […]

Prace – konkurs plastyczny pn. „RZEKI TO NIE ŚCIEKI”

Wycieczka szkolna z Zalasowej

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2017 rok

Zapraszamy do składania ofert na dostawę kalendarzy: ściennych, ściennych – plakatowych, książkowych, trójdzielnych i biurkowych na 2017 rok. Dostarczenie kalendarzy: ściennych – w ilości 100 sztuk, […]