Admin

27 listopada 2019

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku. Postępowanie: ZP-4/19

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku Postępowanie znak ZP-4/19 Opis […]
20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2020r., wykonane metodami […]
20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni.

Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz […]
20 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2020

Usługi laboratoryjne – badania wody w ramach monitoringu parametrów grupy A i grupy B w roku 2020, usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, […]