Admin

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017 POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13.10.2017 POBIERZ Załączniki do SIWZ 13.10.2017 POBIERZ Odpowiedzi na […]
Podpisanie umowy z wykonawcą robót

Podpisanie umów z wykonawcą robót w ramach PROW 2014-2020

Podpisanie umów Dnia 11.10.2017 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umów na kontrakt I i II w ramach zamówienia sektorowego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach […]

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Olszynach, gm. Rzepiennik Strzyżewski

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz […]

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE Z RPO 2014-2020 PODPISANA! W dniu 6.10.2017 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o dofinansowanie […]