Informacje dla osób głuchych

Informacje dla osób głuchych.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Tuchowie informuje, że osoby głuche mogą porozumieć się w języku migowym z pracownikami Spółki Komunalnej. Jest to możliwe za pomocą WIDEOTŁUMACZA, czyli usługi polegającej na wideo-rozmowie z tłumaczem z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Językiem porozumiewania się jest polski język migowy (PJM) lub system języka migowego (SJM).
Punkt obsługi osób niesłyszących jest w budynku administracyjnym przy oczyszczalni ścieków w Tuchowie:
ul. Jana III Sobieskiego 69c (I piętro, pokój 6), 33-170 Tuchów: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.
OŚ Tuchów
miganie
Na czym polega wideotłumacz?
Usługa wideotłumacza polega na połączeniu się z tłumaczem za pomocą wideo-rozmowy. Osoba głuchoniema, podchodzi do oznaczonego stanowiska, przy którym znajduje się wideotłumacz. Przy stanowisku - razem z pracownikiem spółki - nawiązują połączenie przez internet z tłumaczem. Dużą zaletą wideotłumacza jest możliwość swobodnej i bezpośredniej obsługi osób niesłyszących, bez udziału pełnomocnika. Na rozmowę nie trzeba się wcześniej umawiać.