Zapraszamy do obejrzenia filmu.

W dniu dzisiejszym (30.11.2015 r.) o godzinie 20.15 w telewizji TVP Kraków odbędzie się emisja filmu pn. „Przywracanie naturze dorzecza Białej”, którego głównym tematem jest zrealizowany projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.