Admin

10 listopada 2020

Przegląd budynków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego obiektów kubaturowych będących w zarządzaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze […]
10 listopada 2020

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie […]
9 listopada 2020

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. “Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h”.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej. Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania […]
6 listopada 2020

Zapytanie ofertowe badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020 oraz 2021. Termin składania ofert upływa […]