Admin

Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  22.08.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  22.08.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  22.08.2017  POBIERZ  Załącznik nr 6 […]

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz […]

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z […]

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w gm. Rzepiennik Strzyżewski

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Rzepiennik Strzyżewski polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z […]