Admin

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną). Skargi należy adresować: Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” […]

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Sposoby załatwiania spraw Ponowne wykorzystanie Zasady udostępniania informacji publicznej Ewidencje i rejestry
woda to życie

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli – rozstrzygnięcie konkursu 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Zasady konkursu Już po raz kolejny Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie gmin:Ciężkowice, Ryglice, […]

Plany i taryfy

Dokumenty: Wieloletnie plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (POBIERZ) Uchwała Rady Miejskiej w Ciężkowicach w sprawie uchwalenia wieloletniego planu (POBIERZ) Uchwała Rady Miejskiej w […]