Admin

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w […]

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” SP. z o.o. w 2024 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z […]

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360m3/h”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa stacji uzdatniania […]

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego

Z wielką przyjemnością odwiedziliśmy przedszkola, których wychowankowie wzięli udział w konkursie plastycznym pn. „NAJPIERW W RZECE PÓŹNIEJ W KRANIE JAK DZIAŁA WODY UZDATNIANIE”. Nasze wizyty miały […]