Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej

Zapytanie ofertowe – (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy)
Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Regulaminem Zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej o parametrach (załącznik).
Zamówienie obejmuje dostawę oleju grzewczego o szacunkowej ilości ok. 16 000 l.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  04.10.2016  POBIERZ
 Formularz ofertowy  04.10.2016  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  05.10.2016  POBIERZ
 Modyfikacja treści zapytania ofertowego  05.10.2016  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty  14.10.2016  POBIERZ