Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Informacja o unieważnieniu postępowania

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  23.09.2016  POBIERZ
 Informacja o unieważnieniu postępowania  23.09.2016  POBIERZ
 Ogłoszenie o unieważnieniu  28.10.2016  POBIERZ