Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  13.10.2016  POBIERZ
 SIWZ  13.10.2016  POBIERZ
 Wzór umowy  13.10.2016  POBIERZ
 OPZ  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 1  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 2  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 3  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 4  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 5  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 6  13.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 7  13.10.2016  POBIERZ
 Modyfikacja treści SIWZ  18.10.2016  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  19.10.2016  POBIERZ
 Modyfikacja treści SIWZ  19.10.2016  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  21.10.2016  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  25.10.2016  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  28.10.2016  POBIERZ