Dostawa energii elektrycznej na 2017 rok

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2017 rok .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Ogłoszenie nr 319000 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  06.10.2016  POBIERZ
 SIWZ  06.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 1 oraz załącznik 2A  06.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 2  06.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 3  06.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 4  06.10.2016  POBIERZ
 Załącznik 5  06.10.2016  POBIERZ
 Odpowiedzi na pytania  11.10.2016  POBIERZ
 Modyfikacja SIWZ  11.10.2016  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  14.10.2016  POBIERZ
 Informacja o unieważnieniu postępowania  14.10.2016  POBIERZ
 Ogłoszenie o unieważnieniu  28.10.2016  POBIERZ