Zapytanie ofertowe – obsługa notarialna

Kompleksowa obsługa notarialna Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Ofertę na załączonym druku należy złożyć w siedzibie Spółki, przesłać faksem na nr 14 621-05-64 lub przesłać na adres e-mail przetargi@dorzeczebialej.pl do dnia 19.06.2017 r. do godz. 10:00.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  08.06.2017  POBIERZ
 Formularz ofertowy  08.06.2017  POBIERZ
 Wzór umowy  08.06.2017  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  20.06.2017  POBIERZ